Tjänster

Tak och panel

Vi utför takbyten med full taksäkerhet under byggtiden. Vi ombesörjer allt arbete ifrån rivning till sista plåtdetaljer runt skorstenen. Vi utför både enkla och betydligt mer avancerade takomläggningar. Inte allt för sällan önskas även fönsterbyte och/eller panelbyte eller putsarbeten utföras samtidigt då det är en kostnadseffektiv lösning genom att inte behöva etablera byggnadsställning vid mer än en entreprenad.

  Beställning utav arbeten   Hitta till oss   Kundkontakt