Tjänster

Förvaltning

Vi förvaltar idag ca 30 000m2 fastigheter. Våra åtaganden är snöröjning, utemiljö samt underhåll och avprovningar på sprinklersystem, brandlarm och reservkraft.

  Beställning utav arbeten   Hitta till oss   Kundkontakt